Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín

Informace o škole

6.prosince 2022  |   Administrátor  |  

Budova dnešní základní školy byla předána do užívánídne 4. 11. 1901. Autorem projektu byl architekt pan Bürger z Chemnitz a stavbu zrealizoval pan Schmidt z Rumburka. Výuka probíhala na národní a měšťanské škole odděleně pro chlapce a dívky.

V září 1920 vznikla jednotřídní česká škola, která byla umístěna v přízemí německé měšťanky. Jedním z prvních českých učitelů byl Josef Vohradský, jehož jméno dnes nese. Čeština se na německé měšťance vyučovala od roku 1926. Po roce 1938 se přestalo česky vyučovat úplně. Dne 3. září 1945 zahájila výuku česká obecná a měšťanská škola, jejímž ředitelem byl jmenován František Šeda. Do šk. roku 1948/ 1949 vstoupila zdejší škola jako škola střední a patřila k těm modernějším v kraji. V padesátých letech došlo ke stavebním úpravám interiérů budovy a byla zřízena družina mládeže. Důležitou kulturní událostí v obci bylo otevření městského divadla. Za vzornou byla prohlášena veřejná knihovna, ve které byl knihovníkem Vladimír Konečný, učitel základní školy. Začátkem šedesátých let pokračovaly opravy a úpravy vnitřních prostor, přibyly některé moderně vybavené učebny. Do provozu byla dána žákovská knihovna a aula. Ve školním roce 1983/1984 byla škole předána do užívání nová tělocvična a v srpnu 1987 nová budova školní jídelny.

V současnosti má škola v podstatě tři budovy. Sídlem ředitelství školy je budova v ulici T.G.Masaryka. Zde se nachází i administrativní zázemí školy. Kanceláře ředitelství jsou přístupné veřejnosti i zaměstnancům během celé provozní doby školy. V této hlavní budově jsou umístěny všechny třídy II. stupně a střídavě čtvrtý nebo pátý ročník. K výuce se na II. stupni používá jedenáct odborných pracoven – pro zeměpis, přírodopis, cizí jazyky, fyziku a chemii, hudební výchovu a pracovní vyučování - cvičná kuchyň a školní dílny. Součástí učebny fyziky a chemie je kabinet, který se zároveň využívá jako laboratoř při praktických cvičeních. K odborným učebnám se řadí řadí i dvě pracovny PC a interaktivní učebna, které jsou využívány k výuce i k mimoškolním činnostem. Ve druhém patře budovy se nachází aula, kde probíhají společenské a kulturní akce školy. V suterénu jsou šatny a skladové prostory.

Spojovací chodbou je napojena na hlavní budovu tělocvična, kde jsou dva sály. Oba sály využívá škola k výuce tělesné výchovy a pro zájmovou činnost žáků. Současně je tělocvična k dispozici ostatním školám ve městě a v odpoledních a večerních hodinách veřejnosti. Součástí budovy je školní pozemek. Zde se nachází hřiště s umělým povrchem, které mohou žáci využívat i v odpoledních hodinách a volných dnech.

Objekt školy v budově T.G.Masaryka prochází od června roku 2006 rekonstrukcí, která byla původně plánována na dva roky. V současné době je dokončena bezbariérová úprava budovy a modernizace sociálního zařízení.

 

V Zahradní ulici je školní jídelna. Prostory v přízemí této budovy škola částečně pronajímá a částečně využívá pro výuku pracovních činností – jsou zde umístěny školní dílny.

 

Třetím objektem je budova v Žižkově ulici. Vlastně jsou to dvě propojené budovy. Kromě tříd prvního stupně se zde nachází tělocvična, dvě oddělení školní družiny, hudebna a interaktivní učebna. V zadním traktu je prostorný dvůr, který bývá využíván při hodinách tělesné výchovy nebo pro činnost školní družiny.

 

Přehled ředitelů od roku 1945

1945 - 1958 Šeda František
1958 - 1970 Michek František
1970 - 1972 Dryšl Antonín
1972 - 1988 Petroušková Irena
1988 - 1990 Pajer Josef
1990 - 2001 Mgr. Švarc Petr
2001 - 2016 Mgr. Hertlová Eva

2017 - dosud Mgr. Renata Sochorová

  Nepřehlédněte
Zveřejněno: 26.4.2024
Seznam přijatých dětí do Základní školy ZŠ J. Vohradského Šluknov

jsou vloženy v sekci - Pro rodiče - podsekce - Zápis.

Zveřejněno: 11.3.2024
Důležité informace k zápisu do prvního ročníku

jsou vloženy v sekci - Pro rodiče - podsekce - Zápis.

Zveřejněno: 30.1.2024
Informace k přijímacímu řízení pro vycházející žáky a jejich rodiče

je vložen v sekci - Pro rodiče - podsekce - Informace vedení školy - výchovný poradce

Zveřejněno: 30.10.2023
Změna v režimu v zimním období

je vložen v sekci - Pro rodiče - podsekce - Informace vedení školy.

Zveřejněno: 4.7.2023
Informace pro rodiče – školní družina (ŠD) a školní jídelna (ŠJ)

je vložen v sekci - Pro rodiče - podsekce - Informace vedení školy

Zveřejněno: 13.2.2023
Informace o navýšení cen obědů od 1. 3. 2023
  Schránka důvěry
  Stránky tříd, ŠD a ŠK
Základní škola
PT 1
PT 2
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
Školní družina a školní klub
ŠD 1
ŠD 2
ŠD 3
ŠD 4
ŠD 5
ŠK
EU peníze školám Rodiče vítáni Rizika užívání internetu dětmi a dospívajícími Region Přes hranice ke hvězdám Společnost pro kvalitu školy Step by step nakladatelství FRAUS Ovoce do škol Mléko do škol SI Pamět národa

Základní informace

Název školy:Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
Adresa:T. G. Masaryka 678, Šluknov, 407 77
IČ:49888579
Ředitel školy:Mgr. Renata Sochorová
Telefon:412 386 395
E-mail:zssluknov@interdata.cz
Web:https://www.zssluknov.cz
ISDS:25rpdw6
Bankovní účet:
Zřizovatel:

Kontaktní údaje

ul. T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov
hlavní budova a ředitelství (tel. 412 386 395)
ul. Žižkova 722, 407 77 Šluknov
první stupeň a školní družina (tel. 412 386 406)
ul. Zahradní 1080, 407 77 Šluknov
školní jídelna (tel. 412 386 332)
 
IZO ZŠ: 102 065 373
IZO ŠD: 116 100 419
IZO ŠJ: 102 641 056

Mapa