Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín

Zápis

11.března 2024

Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025

Lenka Líbalová

Důležité informace k zápisu do prvního ročníku ZŠ Šluknov

pro školní rok 2024/2025

V ZŠ J. Vohradského Šluknov se bude zápis do prvního ročníku konat ve středu 3. 4. 2024 od 12.30 do 17.00 hodin v budově ZŠ v Žižkově ulici. Ti, kteří se nebudou moci v tomto termínu k zápisu dostavit, mohou využít dodatečného zápisu do prvního ročníku, který se bude konat 17. 4. 2024 od 13 hod. v hlavní budově školy (bližší informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách www.zssluknov.cz).

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. K zápisu se musí dostavit i děti s odkladem školní docházky.

Pro rodiče s dětmi bude otevřený prosklený vchod budovy, kde si každý rodič vyzvedne u asistentky registrační číslo. Toto číslo je nutné si uschovat. Pod tímto registračním číslem bude každé dítě evidováno a nejpozději do konce dubna bude zveřejněn pod těmito čísly seznam přijatých dětí do 1. ročníku (na webových stránkách školy).

Zápis bude probíhat ve třídách v přízemí a v 1. patře nové budovy. Zde proběhne motivační pohovor dítěte s pedagogem, který slouží pouze k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte. Zároveň rodiče obdrží žádost o přijetí, kterou vyplní. Pro tyto účely musí rodiče doložit důležité údaje o dítěti a o obou dvou zák. zástupcích (jméno, příjmení, bydliště a tel. kontakt), proto je nutné mít s sebou potřebné doklady k ověření údajů (rodný list dítěte, občanský průkaz, příp. pas). Žádost je možné si stáhnout z webových stránek školy a přinést k zápisu již vyplněnou.

Současně si zákonní zástupci budou moci vyplnit přihlášku do školní družiny, pokud o ni budou mít zájem. Ve školním roce 2024/2025 bude školní družina v provozu od 6.00 do 16.30 hod.

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku informováni:

·       jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji a budou upozorněni na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit;

·       v případě potřeby o možnosti udělení odkladu školní docházky a zároveň o možném vzdělávání v přípravné třídě, která slouží k vyrovnání vývoje dítěte;

·       v případě zájmu je možné si domluvit se spec. pedagožkou individuální konzultace na období mezi zápisem a nástupem dítěte do školy.

V případě žádosti o odklad školní docházky doloží zákonný zástupce společně s touto žádostí v den zápisu (nebo nejdéle do 3. 5. 2024) doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře (pediatra), nebo klinického psychologa.

Otázkou, co musí dítě k zápisu zvládnout, se rodiče vůbec trápit nemusí, neboť děti jsou na zápis systematicky připravovány v MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá.

Pokud mají rodiče přesto obavy z nástupu svého dítěte do první třídy, bude jim v průběhu zápisu k dispozici speciální pedagožka, na kterou se mohou v případě zájmu obrátit.

Nicméně do začátku září zbývá ještě pět měsíců, během kterých děti velmi často udělají velký pokrok.

Přijato bude maximálně 90 dětí, kritériem přijetí je splnění požadavků zákona 561/2004 Sb. tzv. Školský zákon v platném znění - § 36 odst. 3.

Z důvodu zamezení dlouhé čekací doby během zápisu, prosíme rodiče, aby svůj příchod nesměřovali pouze na 12.30 hod., ale aby k příchodu využili celého nabízeného časového rozpětí konání zápisu.

 

Už se na Vás moc těšíme!                                                   Vedení školy a pedagogický sbor

2
11.března 2024

Žádost o OŠD

Lenka Líbalová

Níže jsou vloženy dva formuláře:  Žádost o odklad školní docházky a formulář Školní zralost, do kterého pediatr nebo odborný lékař napíše doporučující stanovisko k OŠD.

  Nepřehlédněte
Zveřejněno: 26.4.2024
Seznam přijatých dětí do Základní školy ZŠ J. Vohradského Šluknov

jsou vloženy v sekci - Pro rodiče - podsekce - Zápis.

Zveřejněno: 11.3.2024
Důležité informace k zápisu do prvního ročníku

jsou vloženy v sekci - Pro rodiče - podsekce - Zápis.

Zveřejněno: 30.1.2024
Informace k přijímacímu řízení pro vycházející žáky a jejich rodiče

je vložen v sekci - Pro rodiče - podsekce - Informace vedení školy - výchovný poradce

Zveřejněno: 30.10.2023
Změna v režimu v zimním období

je vložen v sekci - Pro rodiče - podsekce - Informace vedení školy.

Zveřejněno: 4.7.2023
Informace pro rodiče – školní družina (ŠD) a školní jídelna (ŠJ)

je vložen v sekci - Pro rodiče - podsekce - Informace vedení školy

Zveřejněno: 13.2.2023
Informace o navýšení cen obědů od 1. 3. 2023
  Schránka důvěry
  Stránky tříd, ŠD a ŠK
Základní škola
PT 1
PT 2
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
Školní družina a školní klub
ŠD 1
ŠD 2
ŠD 3
ŠD 4
ŠD 5
ŠK
  Vyhledávání
  Školní jídelna
  Kalendář akcí

Dnes je 24. května 2024
a svátek má Jana.

EU peníze školám Rodiče vítáni Rizika užívání internetu dětmi a dospívajícími Region Přes hranice ke hvězdám Společnost pro kvalitu školy Step by step nakladatelství FRAUS Ovoce do škol Mléko do škol SI Pamět národa

Základní informace

Název školy:Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
Adresa:T. G. Masaryka 678, Šluknov, 407 77
IČ:49888579
Ředitel školy:Mgr. Renata Sochorová
Telefon:412 386 395
E-mail:zssluknov@interdata.cz
Web:https://www.zssluknov.cz
ISDS:25rpdw6
Bankovní účet:
Zřizovatel:

Kontaktní údaje

ul. T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov
hlavní budova a ředitelství (tel. 412 386 395)
ul. Žižkova 722, 407 77 Šluknov
první stupeň a školní družina (tel. 412 386 406)
ul. Zahradní 1080, 407 77 Šluknov
školní jídelna (tel. 412 386 332)
 
IZO ZŠ: 102 065 373
IZO ŠD: 116 100 419
IZO ŠJ: 102 641 056

Mapa