Homepage

Návštěva Čistírny odpadních vod Šluknov

U příležitosti „Dne Země“ jsme se s naší družinou vypravili do šluknovské ČOV, kterou spravují Severočeské vodovody a kanalizace. Po celou dobu prohlídky nás provázel pan Ing. Petr Šperga, který nám velice hezky vysvětlil, jakým způsobem se zde voda zbavuje nečistot a jak celý proces probíhá. Zároveň jsme si prohlédli jednotlivá zařízení, která jsou do procesu čistění zapojena. Dověděli jsme se, že je sem svedena kanalizace z celého Šluknova a přilehlého okolí. Mimo odpadní vody z domácností sem také přitéká voda dešťová, pro kterou jsou nejen v areálu čistírny, zřízeny záchytné nádrže.

Byla to velice zajímavá exkurze a moc bychom chtěli poděkovat panu Ing. Petru Špergovi za jeho ochotu, vstřícnost a vtipný výklad.

 

Děti a vychovatelé z ŠD 1 a ŠD 2

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com