Homepage

Co je "PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE"?

Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání, předměty speciálně pedagogické péče mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám.

Předmět je směřován k rozvoji:

  • percepčně-motorických funkcí,
  • rozvoji jazykových kompetencí a komunikačních dovedností,
  • k rozvoji prostorové orientace a orientaci v čase, pozornosti, paměti atd. (zajišťuje speciální pedagog),
  • či k zajištění logopedické péče (speciální pedagog-logoped).

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com