Homepage

Co je "PEDAGOGICKÁ INTERVENCE"?

Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání. 

Pedagogická intervence se zaměřuje:

  • na reedukaci oslabených percepčně-motorických funkcí (např. rozvoj sluchové analýzy a syntézy, grafomotoriky),
  • na procvičování a upevňování gramatických pravidel,
  • na upevňování dříve probraného učiva,
  • na práci s chybou (umět chybu vyhledat a opravit),
  • na podporu při přípravě na vyučování.  

PI zajišťuje speciální pedagog nebo vyškolený pedagog.

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com