Homepage

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště je pracovištěm školního speciálního pedagoga. Jsou zde shromážděny speciální pomůcky a didaktické materiály, které napomáhají ke zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

Toto pracoviště má zázemí na obou budovách naší školy:

  • Na budově v Žižkově ulici („malá škola“) – v 1. patře staré budovy naproti 1. oddělení školní družiny.
  • Na budově v ulici T. G. Masaryka (“velká škola“) – ve 3. patře vedle školního klubu.

Na školním poradenském pracovišti probíhají:

  • Pedagogické intervence.
  • Předměty speciálně pedagogické péče.
  • Doučování.
  • Reedukační kroužky (Dys-klub, Logopedická cvičení) a kroužek Čeština pro cizince.
  • Individuální i skupinové práce asistentů pedagoga se žáky.
  • Konzultace s rodiči, učiteli, asistenty pedagoga.
  • Individuální konzultace při studijním selhávání, výchovných obtížích, narušených vztazích s vrstevníky, učiteli, rodiči.

 

 

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com