Homepage

Projekt voda

V posledním březnovém týdnu jsme se žáky 2. stupně využili možnost spolupráce s odborníky VŠCHT při ukázkovém odběru a měření kvality vody v našem okolí. Pro tuto aktivitu jsme si vybrali Stříbrný potok, který protéká Šluknovem a vlévá se zde do Rožanského potoku.

Odborník z VŠCHT nejprve žáky krátce seznámil s obecnějšími informacemi o vodě a problematikou jejího znečištění. Nejvíce nás ale samozřejmě zajímalo samotné měření. S využitím sondy na měření jsme se velmi rychle dozvěděli, jakou má voda teplotu, pH i množství kyslíku. Měření probíhalo mezi Doubkem a Šluknovem, v místě, kde Stříbrný potok protéká krajinou bez zástavby, a voda v něm byla opravdu čistá. Vzorky vody z našeho potoku byly také odvezeny do Prahy k následujícímu podrobnějšímu rozboru.

Žáky, kteří se měření zúčastnili, tematika zaujala a získali odpovědi na všechny své dotazy. I když počasí nebylo zrovna nejvlídnější, nikdo z nich dopolední vycházky k vodě nelitoval.

Celou akci nám zprostředkovalo město Krásná Lípa v rámci projektu Ozvěny ekofilmu 2019. Děkujeme.

Mgr. Lenka Steklá

 

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com