Homepage

Mé dítě marihuanu nekouří. Víte to ale jistě?

Protože jsem zaznamenal od některých rodičů kladnou odezvu na svůj minulý článek o účincích marihuany, předkládám nyní šluknovské rodičovské veřejnosti, tak jak jsem přislíbil, pokračování této tematiky. V tomto článku se zaměřím na postřehy, které by měly rodičům pomáhat při odhalování závislostního chování svých dětí na nejběžnější šluknovské návykové látce - marihuaně.

 

Závislosti na návykových látkách jsou pro člověka rizikem vážných zdravotních, psychických i sociálních dopadů. U dětí a dospívajících se závislost vytváří mnohem rychleji, než u dospělých. Nezralý metabolismus dítěte a mladistvého navíc droga ještě více poškozuje a mladému tělu dá vyplavování drogy z organismu více práce. Tím hrozí poškození a otravy už při malém množství drogy. Přitom zrovna dospívající mají touhy zkoušet různé hranice a riskovat, experimentovat se zakázanými a novými věcmi.

Nejběžnějším znakem uživatele trávy jsou zarudlé oči a jejich neobvyklé zmenšení, objevují se velké „pytle“ pod očima. Charakteristický je konopný zápach z oblečení, vlasů či dechu. Mladý člověk často podivně kašle, má sucho v ústech a rychlý tep. Zhoršuje se koncentrace a soustředění, mohou se objevovat úzkosti, špatná orientace v čase a prostoru. Při dlouhodobějším užívání se připojují poruchy paměti, rychlé změny nálad, zpomalení tělesné činnosti a životního rytmu, zpomalené reakce až nepravidelný menstruační cyklus u žen. Jedinci se může celkově měnit osobnost a povaha, ztrácí zájmy, své dřívější hodnoty a zvyšuje riziko různých duševních nemocí.

Při užívání marihuany nevzniká tolik závislost fyzická jako u alkoholu nebo pervitinu. Vyšší je ale závislost psychická. Ta se projevuje touhou a bažením po marihuaně, člověk má potíže přestat látku užívat, naopak chce s ní vše prožívat.

Mezi projevy užívání halucinogenů (sem patří marihuana) patří rozšířené zornice, menší sebeovládání, lehčí ovlivnitelnost, neschopnost rozhodování – vše je jim jedno. Pod vlivem změny vědomí až halucinací jsou uživatelé nebezpeční sobě či druhým. Mylně vytvořené představy mohou při dlouhodobějším užívání zůstávat a člověku hrozí ztráta kontaktu s realitou, pocity pronásledování, apod. U mužů uživatelů navíc lékaři prokázali potíže s erekcí, zmenšování počtu spermií až neplodnost.

Marihuana a v ní obsažená aktivní látka THC se vylučuje z těla velice pomalu. Obsah THC lze v těle odhalit testováním i po několika dnech, u někoho i po pár měsících. THC se celkem pevně ukládá v tucích a může tak v těle působit velice dlouhou dobu.

Jak poznáte, že vaše dítě užilo marihuanu?

  • charakteristický pach oblečení a potu (štiplavý, připomínající spálenou trávu)
  • při nižších dávkách pocit pohody, vnitřního klidu, který dříve dítě nemělo
  • při vyšších dávkách se dostavuje euforie
  • změny při vnímání všech smyslů (zrak, čich, sluch, chuť a hmat), objekty se uživateli zdají plastičtější, fantazijní
  • řeč, vyjadřování a myšlení může být narušeno. Pro pozorovatele se řeč jeví nesouvislá, nedává smysl, protože vnitřní tok myšlenek uživatele zachycuje pouze jedinec sám.
  • zarudlé oči, sucho v ústech, hlad
  • zrychlený pulz, příp. bolest na hrudi
  • zhoršené soustředění, koncentrace
  • výrazné může být prožívání úzkosti, kolísání nálad, únava

Pokud máte podezření, že vaše dítě užívá návykové látky, je důležité to co nejdříve rozpoznat. Teprve potom mu jde pomoci. Pokud bude rodič závislost přehlížet a neřešit ji, pro dítě znamená takové chování zelenou pro další užívání. Rodič ho svým nezájmem vlastně v závislosti podporuje. Pomoc dítěti, které užívá návykové látky, není jednoduchá, ale je velice potřebná. Samo si totiž neporadí, ani často nechce. Bohužel tresty a zákaz scházení se s podle rodičů špatnými kamarády problém vyřeší jen naoko. Nutná je v těchto případech celková změna a přístup rodiny, vztahů v rodině a rodinného zázemí. Zde totiž často bývá něco špatně, což je většinou příčinou dětského hledání berliček v drogách a pochybných přátelstvích.

Teprve po nelehkém přiznání si potřeby komplexní rodinné změny svítá velká naděje na spokojený život dítěte i rodičů bez závislosti a jejích fatálních dopadů.

O kontaktech na různá pracoviště, kde rodičům i uživatelům drog a závislým pomůžou, vás seznámím zase za měsíc.

 

Mgr. Filip Kadeřábek, školní metodik prevence na ZŠ Šluknov

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com