Homepage

Přípravná třída

Den dětí v přípravné třídě
8. Červen 2015

Den dětí v přípravné třídě

Svátek dětí jsme oslavili vycházkou do Království na konírnu. Šli jsme s kamarády z 1. tříd. Viděli jsme krásnou kvetoucí přírodu a spoustu domácích zvířátek. Příští Den dětí si už budeme užívat jako školáci.

                          Děti z PT a uč. Hana Jandová

více zde
Majáles - Šluknovská tradice
11. Květen 2015

Majáles - Šluknovská tradice

30. dubna se předškoláci zúčastnili jarního průvodu, stavění májky a soutěží v parku. Vše připravují tradičně studenti ze Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální. Dopoledne se nám líbilo i sluníčko nám přálo.              

          Žáci PT a p. uč. Hana Jandová

více zde
Den Země
28. Duben 2015

Den Země

Žáci z přípravné třídy spolu s prvňáčky se byli podívat v kompostárně. Cestou jsme si všímali přírody, zvířátek a ptáků. Na komíně jsme viděli čapí hnízdo s celou rodinou. Víme, jak je důležité přírodu chránit. Došli jsme do parku, kde jsme si zopakovali, jak třídit odpad. Zúčastnili jsme se soutěží a s odměnou jsme se vrátili do školy.                                   

                                                                                               uč. PT Hana Jandová

více zde
Přípravná třída nezahálí
14. Březen 2015

Přípravná třída nezahálí

Březen je ve znamení čtenářů, a proto jsme navštívili společně s kamarády 1.B ZŠ Městskou knihovnu. Děti z přípravky ještě nečtou, ale pohádky si rády poslechnou.

Od ledna se učí v PT 7 nových žáků. Pilně se učíme, cvičíme, zpíváme, kreslíme, vystřihujeme, chodíme na vycházky a do solné jeskyně. Připravujeme se na vstup do 1. třídy.                                                                           

                                                                                                Hana Jandová, uč. PT

více zde
Předvánoční sportování
18. Prosinec 2014

Předvánoční sportování

Děvčata 8. ročníku s p. učitelkou V. Jeníkovou uspořádala sportovní soutěže v tělocvičně pro žáky 4. tříd a přípravnou třídu. Bylo to prima a předškoláci moc děkují, že se mohli zúčastnit.                      Hana Jandová uč. přípravné třídy

více zde
Projektový den
31. Říjen 2014

Projektový den "Dopravní výchova" s prvňáčky

Přípravná třída prožila velmi pěkné a poučné dopoledne mezi kamarády z 1. ročníku. Žáci se zúčastnili besedy o bezpečí na vozovce, při hře a pohybu venku. Vypracovali  pracovní list s dopravní tematikou, vytvořili dopravní značky a semafor, zhlédli výchovný film. Dopoledne bylo výchovné, zajímavé a dětem se velice líbilo. Děkujeme a těšíme se na další společnou akci.

                                                                                      Hana Jandová, tř. uč.

více zde
Činnost dětí z přípravné třídy
7. Říjen 2014

Činnost dětí z přípravné třídy

V přípravné třídě jsou budoucí školáci, kteří se denně učí, hrají si, zpívají, cvičí, chodí do solné jeskyně, sbírají víčka pro Terezku, nosí Pet lahve, prostě se připravují, aby zvládli zápis do 1. třídy. Velkým přínosem jsou společné akce s dětmi 1. tříd a jejich p. učitelkami – K. Zahejskou, H. Syrochmanovou a D. Halamkovou. Děkujeme jim a těšíme se na další společnou práci.

                                                      Hana Jandová, uč. PT

více zde
5. Červen 2014

Projektový den – Náš region

Školáci se již ve svém městě umí orientovat. Je důležité, aby znali významné budovy ve Šluknově. Pro...

více zde
12. Květen 2014

Majáles

I v letošním roce pro nás studenti Střední lesnické a Střední odborné školy sociální připravili krásné dopoledne. Zúčastnili jsme se průvodu a stavění májky. Poté jsme se přemístili na hřiště. Studenti si rozdělili naše školáky a společně s nimi plnili rozličné úkoly. Celé dopoledne bylo velmi příjemné. Moc všem děkujeme a těšíme se příště.

27. Březen 2014

Projektový den: „Ochrana člověka v mimořádných situacích a první pomoc“

Dne 25. 03. 2014 proběhl projektový den pro žáky l. ročníků a přípravné třídy. Nejdříve jsme si v interaktivní učebně pustili program, ve kterém se děti seznámily s běžnými riziky. Společně jsme plnili úkoly, které nám tento program nabízel. Nabyté vědomosti děti uplatnily při vypracovávání pracovního listu. Na běžná rizika jsme upozornili na vycházce Šluknovem. Projektový den se nám vydařil, děti pracovaly se zájmem a nadšením.

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com