Homepage

Přípravná třída

Školní výlet prvního ročníku a PT
27. Červen 2016

Školní výlet prvního ročníku a PT

V pondělí 21. 6. se žáci prvních tříd a PT zúčastnili školního výletu. Ráno jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží a odjeli jsme vlakem do Rumburku. Naším cílem byl Dymník. Cestou jsme pozorovali měnící se jarní krajinu v letní. Děti vystoupaly na rozhlednu a podívaly se do okolí. I přes nepřízeň počasí se nám výlet vydařil.

                                                                                   Učitelky 1. tříd a PT

více zde
Projekt Náš region
27. Červen 2016

Projekt Náš region

V rámci projektu Náš region se žáci 1. ročníku seznámili s historickými budovami Šluknova. Povídali si o historii šluknovského zámku a byla jim přečtena pověst Bílá paní.  Na vycházce si žáci všechny významné budovy prohlédli a po návratu do školy je namalovali. Celý den se všem velice líbil.

                                                                                                                         žáci a učitelky 1. ročníku a PT

více zde
Městská policie v 1. ročníku
27. Červen 2016

Městská policie v 1. ročníku

Blíží se nám prázdniny, a proto jsme si do školy pozvali strážníky Městské policie Šluknov.

Strážníci si pro děti připravili zajímavé povídání o bezpečnosti a chování v dopravních situacích a při jízdě na kole. Promítli nám krátké prezentace, kde děti viděly povinné vybavení kola. Na závěr dostali všichni žáci drobnou odměnu. Velice strážníkům děkujeme a těšíme se na další setkání.

                                                                                                                             žáci a učitelky 1. ročníku a PT

více zde
Majáles
18. Květen 2016

Majáles

Dne 29. dubna se předškoláci spolu s žáky z prvních tříd zúčastnili jarního průvodu, stavění májky a soutěží v zámeckém parku. Slunečné počasí přispělo k vydaření celé akce. Akce se nám moc líbila. Tímto bychom chtěli všichni poděkovat Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální Šluknov za udržování tradic.

p. uč. Jana Kvapilová, Jana Schneiderová, Jana Vomelová, Radka Kotuličová

více zde
Exkurze - Konírna
18. Květen 2016

Exkurze - Konírna

V úterý 10. 5. 2016 se uskutečnila pro žáky prvního ročníku a dětí z přípravné třídy v rámci výuky exkurze do Konírny. Děti byly seznámeny s chovatelstvím koní a s jejich ustájením. Měly možnost nakrmit a pohladit si toto ušlechtilé zvíře a poznaly jaký je režim dne sportovního a rekreačního koně. Ve stájích zahlédly děti i vlaštovky, které se pomalu z volné přírody vytrácejí.

Touto cestou bychom chtěli všichni poděkovat paní Pucholtové, majitelce stájí, za umožnění vstupu do objektu hospodářského stavení. Také děkujeme manželům Votrubovým za zpřístupnění terasy restaurace a otevření restaurace mimo pracovní dobu. Děti tento čas využily k menšímu občerstvení a oddychu.

                                               p. uč. Jana Kvapilová, Jana Schneiderová, Jana Vomelová, Radka Kotuličová

 

více zde
18. Květen 2016

Den Země

Ve středu 20. 4. 2016 se žáci 1. ročníku a přípravné třídy byli podívat v Kunraticích na arboretum. Cestou do Kunratic žáci pozorovali změny v přírodě (rozkvetlé stromy a jarní květiny). Studenti lesnické školy připravili dříví na opečení buřtů a po celou dobu nám pomáhali s udržováním ohně. Děti se nejvíce těšily na ukázku výcviku dravců. Cvičitelka zapojila do ukázky i některé naše žáky. Při prohlídce arboreta si děti zahrály jednu vědomostní hru, při níž rozeznávaly části těla rostlin a stromů, rozlišovaly listnaté a jehličnaté stromy.

Učitelky 1. ročníků a přípravné třídy velice děkují Střední lesnické škole a Střední odborné škole ve Šluknově za organizaci a možnost navštívit kunratické arboretum. Především bychom chtěli všichni poděkovat panu Mgr. Romanovi Brožovi, za podporu, vstřícnost a ochotu při organizaci celé akce.  Akce byla velmi zdařilá a navzdory chladnému počasí jsme si Den Země velice užili.

                                                                                  Kotuličová R., Kvapilová J., Schneiderová J., Vomelová J. 

Úspěch ve výtvarné soutěži
27. Duben 2016

Úspěch ve výtvarné soutěži

Děti z přípravné třídy se zúčastnily výtvarné soutěže, která byla uspořádána ke „Dni Země“. Soutěž pořádal DDM Rumburk, téma bylo „Cestujeme bez aut“. Děti se rozdělily do skupinek a namalovaly dva krásné obrázky, které byly oceněny prvním místem. Děti obdržely didaktické hry, pastelky a  sladké ceny.

p. uč.  Jana Kvapilová

více zde
Zdravý úsměv
20. Duben 2016

Zdravý úsměv

Dne 12. 4. 2016 nás navštívili žáci ze Střední zdravotnické školy v Rumburku a zábavnou formou dětem z přípravné třídy představili projekt „Zdravý úsměv“. Součástí přednášky byla hraná pohádka „Zoubková víla“, následně byly děti zapojeny a určovaly, které z potravin škodí zubům, učily se správně čistit zuby, naučily se říkanku o zoubcích. Děti za spolupráci a správné čištění svých zubů dostaly kartáčky. Přednáška se nám moc líbila a byla oceněna velkým potleskem.

Jana Kvapilová

více zde
Pohádkový týden
20. Duben 2016

Pohádkový týden

Pohádkový týden byl plný kouzel a překvapení, děti se seznamovaly s  pohádkovými postavami prostřednictvím knih. Děti si do školy mohly přinést svou oblíbenou knihu a představily nám ji. Práce s knihou děti natolik zaujala, že si vytvořily svou vlastní knihu a samy si ji také ilustrovaly. V průběhu tohoto týdne děti vyráběly masky a nacvičovaly pohádku: „Polámal se mraveneček.“ 

Jana Kvapilová 

 

více zde
Projektový den – Dopravní výchova
6. Duben 2016

Projektový den – Dopravní výchova

Projektový den se uskutečnil za velmi dobrého počastí dne 5. 4. 2016.  Zahájení proběhlo v prostorách prvního stupně  prezentací zaměřenou na dopravní situace, dopravní značky, a reflexní prvky na oblečení. Následně děti vypracovaly pracovní list -  dopravní značky a jak správně obléknout panáčka při pohybu po komunikaci za snížené viditelnosti. Společně se první třídy a přípravná třída vydaly odhalovat nástrahy silničního provozu v reálných dopravních situacích.

uč. Schneiderová, Kotuličová, Vomelová, Kvapilová

více zde
Tematická výuka VELIKONOCE
6. Duben 2016

Tematická výuka VELIKONOCE

Dne 23. 3. 2016 proběhla v prvních třídách a přípravné třídě tematická výuka zaměřená na velikonoční zvyky a tradice. Děti  přivítaly Velikonoce říkankou o Zajíčkovi, s pomocí pracovního listu poznávaly  symboly Velikonoc. Výuka byla zakončena vyráběním oveček z popcornu, tato část měla pozitivní ohlas u všech dětí.

uč. Schneiderová, Kotuličová, Vomelová, Kvapilová

více zde
Tematická výuka – KRMELEC
6. Duben 2016

Tematická výuka – KRMELEC

Nepřízeň počasí nás donutila pozměnit plány. Původní záměr navštívit Rožanské ledopády jsme vystřídali za pomoc lesním zvířátkům v období zimy. Děti z prvních tříd a přípravné třídy 26. 2. 2016 posbíraly doma tvrdý chléb, jablka, mrkev a další vhodné potraviny pro lesní zvěř. Doufáme, že lesní zvířátka si mlsky moc užila.

uč. Schneiderová, Kotuličová, Vomelová, Kvapilová

více zde
6. Duben 2016

PŘEDNÁŠKA PRI-PRE

Poslední ze série tří přednášek, byla zaměřena na obtíže spojené se školním prostředím. Děti  aktivně naslouchaly a zapojily se i do komunikace, při specifikování problému, který může nastat ve školním prostředí a u každého žáka. Tato přednáška dětem z prvních tříd a přípravné třídy  připomněla,  na koho se obrátit, když mají nesnáze ve škole.

uč. Schneiderová, Kotuličová, Vomelová, Kvapilová

Vítání JARA
3. Duben 2016

Vítání JARA

Měsíc březen byl tematicky zaměřený na probouzení přírody. Povídali jsme si o počasí, o zvířatech, která se probouzejí ze zimního spánku, poznávali jsme jarní květiny a přiblížili jsme si velikonoční zvyky a tradice. Velké nadšení vzbudilo závěrečné ukončení tematického bloku. Děti se vydaly po stopách velikonočního zajíčka. Úkolem bylo odpovídat na otázky, které prověřily znalosti dětí o jarní přírodě. Děti se zajíčkem odehnaly zimu a uvítaly jaro říkankami. Úsměv na tváři se dětem vykouzlil, když mohly začít hledat velikonoční poklad.

p. uč. Jana Kvapilová 

více zde
Hry na sněhu
4. Březen 2016

Hry na sněhu

Žáci z přípravné třídy a prvního a druhého ročníku využili ve středu pravděpodobně poslední možnost užít si v letošní zimě radovánek na sněhu. Všichni společně strávili jednu hodinu na školní zahradě, kde ve skupinkách pilně pracovali na stavbě nejrůznějších sněhuláků a sněhových postaviček. Všem se dílo dařilo a výsledek byl úžasný. Když děti odešly zpět do tříd, na zahradě zůstalo stát téměř čtyřicet krásných sněhuláků, malých, velikých, usměvavých i zamračených. Naši nejmladší školáčci ze svých sněhových výtvorů měli velkou radost, za kterou je ve škole čekala sladká odměna. Bylo krásné pozorovat žáčky, jak si tuto činnost s radostí užívali a vzájemně si při práci pomáhali.

Třídní učitelky prvního a druhého ročníku a PT

více zde
Úspěch ve výtvarné soutěži
16. Únor 2016

Úspěch ve výtvarné soutěži

V lednu se děti z přípravné třídy zúčastnily výtvarné soutěže: „Jak se žije na sněhu“, která byla pořádána DDM Rumburk. V kategorii B se na 1. místě umístil Jan Daniel a čestné uznání obdržel Josef Dreveňák.  Děti dostaly diplom, pastelky  a sladké odměny.

Tř. uč. Jana Kvapilová

více zde
Karneval
16. Únor 2016

Karneval

Týden od 8. 2. do 12. 2. byl tematicky zaměřený na Masopustní radovánky, byl plný zábavy a veselí. Děti si vyráběly karnevalové masky, pracovaly ve skupinách, vybíraly hudbu a soutěže na karneval. Konec oslav děti zakončily pátečním karnevalem, na kterém proběhla ukázka jednotlivých masek. Také se soutěžilo o sladké ceny a tančilo se.

tř. uč. Jana Kvapilová

více zde
Můj kamarád
3. Únor 2016

Můj kamarád

V úterý 12. 1. nás přišla navštívit paní Pencová se svým kamarádem Ludvíkem, aby nám popovídala o tom, jak se k sobě máme navzájem chovat. Zapojila děti aktivně do svého povídání a naučila je pěknou písničku „Kamarád“. Těšíme se na další setkání s Ludvíkem.

J. Schneiderová, J. Vomelová, R. Kotuličová, J. Kvapilová

více zde
Tematická výuka – „RADOVÁNKY NA SNĚHU“
3. Únor 2016

Tematická výuka – „RADOVÁNKY NA SNĚHU“

V pátek 22. 1. proběhla tematická výuka zaměřená na pozorování krás zimní přírody a na zimní radovánky, při kterých děti sáňkovaly, koulovaly se a tvořily ve sněhu andělíčky. Děti s radostí přivítaly hry na sněhu, při kterých jim mráz  vykouzlil červené tváře.

J. Schneiderová, J. Vomelová, R. Kotuličová, J. Kvapilová

více zde
Divadlo
24. Leden 2016

Divadlo

Dne 18. 01. 2016 zhlédli žáci přípravné třídy a 1. ročníků divadelní představení loutkového souboru Rolnička.  První pohádka se jmenovala „Vodník Mařenka“ a druhá pohádka se jmenovala „O chytré princezně Katušce“, kterou si pro nás připravili žáci naší školy. Potleskem daly děti najevo, že se jim pohádka líbila.

p. učitelky 1. roč. a PT

více zde
Vánoční štrúdlování
16. Prosinec 2015

Vánoční štrúdlování

Děti se zúčastnily „Vánočního štrúdlování“, které pořádalo DDM Rumburk.  Porotou byli občané města Rumburk.  Tajný recept se skrýval v dětské fantazii a chuti. K velkému nadšení se náš štrúdl umístil na třetím místě. 

tř. uč. Jana Kvapilová

více zde
Úspěch ve výtvarné soutěži
25. Listopad 2015

Úspěch ve výtvarné soutěži

Na začátku října se děti z přípravné třídy zúčastnily výtvarné soutěže: „Není houba jako houba“, která byla pořádána DDM Rumburk.  V kategorii B se na 3. místě umístila Terezka Repašová a čestné uznání obdrželi Jan Daniel a Jan Sazanov. Děti dostaly sladké odměny, pastelky a účastnický list.

Všem moc blahopřejeme

tř. uč. Jana Kvapilová

více zde
Rozvíjíme naše smysly
25. Listopad 2015

Rozvíjíme naše smysly

Děti zábavnou formou rozvíjí své smysly, podle chuti a hmatu určují druh ovoce.  Tato forma výuky měla velký ohlas u dětí. Na závěr si děti pochutnaly na ovoci.

tř. uč. Jana Kvapilová

více zde
Návštěva 1. třídy
25. Listopad 2015

Návštěva 1. třídy

Děti z přípravné třídy se zúčastnily jedné vyučovací hodiny s 1. třídou. Děti se snažily respektovat pravidla, která musí žák první třídy dodržovat. Musím děti velice pochválit, pěkně se zapojily do spolupráce při malování deštníku.

tř. uč. Jana Kvapilová

více zde
Loučení s podzimním časem
25. Listopad 2015

Loučení s podzimním časem

Ukázky dětských prací zaměřené na podzimní období. Výtvarná díla zdobila prostory přípravné třídy.  

tř. uč. Jana Kvapilová

více zde
Hubertova jízda
11. Listopad 2015

Hubertova jízda

Jako každý rok, tak i letos jsme se s žáky 1. ročníků a PT zúčastnili tradiční Hubertské jízdy.

                                                                                                                                     p. učitelky 1. roč. a PT

více zde
Divadelní představení
11. Listopad 2015

Divadelní představení

V pátek 6. 11. 2015 zhlédli žáci 1. ročníků a přípravné třídy divadelní představení loutkového souboru Rolnička. Pohádka se jmenovala "Loupežníci a zvířátka". Potleskem daly děti najevo, že se jim pohádka líbila.

                                                                                                                                              p. učitelky 1. roč. a PT

více zde
Přednáška BESIP 1. roč. a PT
11. Listopad 2015

Přednáška BESIP 1. roč. a PT

Přednášku si pro děti připravila pprap. Petra Zbončáková z Policie ČR. Přednáška byla zaměřená na bezpečné chování doma i na ulici. Policistka přinesla i názorné pomůcky, které by děti měly používat při pohybu na komunikaci. Názorně předvedla, jak se mají děti chovat v silničním provozu.  Děti se aktivně podílely na přednášce a pozorně poslouchaly udělované rady policistkou.

                                                                                                                                               p. učitelky 1. roč. a PT

Projektový den
8. Listopad 2015

Projektový den

Dne 27. 10. jsme pro žáky prvních ročníků a přípravné třídy připravily projektový den. Celé dopoledne bylo zaměřeno na nebezpečí, se kterými se děti mohou denně setkat. Nejprve děti shlédly výukový program Běžná rizika. Potom se seznámily s ošetřením menších poranění a nakonec vypracovaly pracovní list. V druhé části dopoledne jsme byli na vycházce, kde děti vyhledávaly možná rizika a nebezpečí. Celé dopoledne se nám vydařilo.

učitelky 1. ročníků a přípravné třídy

více zde
Přednáška o prevenci chování
15. Říjen 2015

Přednáška o prevenci chování

Dnes 14.10. se zúčastnily první třídy a přípravná třída společného povídání  s paní Pencovou a jejím Ludvíkem. Žáci se dozvěděli o různých nástrahách a nebezpečích, se kterými se mohou děti setkat v běžném životě a jak se jim vyvarovat. Děti se aktivně podílely na průběhu přednášky svými znalostmi a kresbou obrázků.

              uč. 1. tříd a PT

více zde
15. Říjen 2015

Ukázka dravců s přednáškou

Dne 13.10. se první třídy společně s přípravnou třídou zúčastnily přednášky a ukázky živých dravců. Sokolník Michal Vorlíček nám představil jednotlivé dravce, seznámil nás s jejich životem a zajímavostmi o nich. Dětem odpovídal na jejich otázky. Chtěly bychom jménem učitelek prvních tříd a přípravné třídy poděkovat za milé vystupování.

                                                                          uč. 1.tříd, PT a žáci

Výtvarná soutěž „Není houba jako houba“
6. Říjen 2015

Výtvarná soutěž „Není houba jako houba“

V měsíci říjnu se přípravná třída zúčastnila soutěže na téma: „Není houba jako houba“.  Vyhodnocení soutěže proběhne 1. 11. 2015, tuto soutěž pořádá DDM Rumburk. Fantazie a schopnosti dětí se projevily při malování hub. Děti spolupracovaly a navzájem si pomáhaly s dolaďováním jednotlivých obrázků. Mohu konstatovat, že výtvory dětí jsou originální a velmi pěkné.

Jana Kvapilová

 

 

více zde
Relaxace v solné jeskyni
6. Říjen 2015

Relaxace v solné jeskyni

Na konci září se děti z přípravné třídy vydaly za odpočinkem do solné jeskyně. V solné jeskyni hrála uklidňující hudba, při které děti relaxovaly. Velké nadšení u dětí vzbudilo, když si mohly začít hrát v soli. Pro velký úspěch jsme se rozhodli, že solnou jeskyni budeme navštěvovat pravidelně.

Jana Kvapilová

více zde
Prvňáčkovo sportovní dopoledne
29. Září 2015

Prvňáčkovo sportovní dopoledne

V pondělí 4. 9. 2015 jsme prožili krásné sportovní dopoledne se Sportovní školou a jejími trenéry. Žáci byli rozděleni do družstev, dostali rozlišovací vesty a vyzkoušeli si různé aktivity na postřeh, posilování a soustředění. Dětem se dopoledne velmi líbilo, všechny disciplíny plnily s velkým zájmem a odpovědností. V průběhu sportování dostávali všichni občerstvení. Na závěr od firmy Plaston čekala každého žáka odměna.

                                       Žáci 1. tříd  a přípravné třídy se svými tř. uč.

více zde
Sportovní odpoledne
29. Září 2015

Sportovní odpoledne

V úterý 22. 9. 2015 jsme pro děti a jejich rodiče připravily zábavné odpoledne. Děti plnily různé sportovní soutěže a rodiče fandili, pomáhali a povzbuzovali. Za účast dostaly děti sladkou odměnu. Šikovní tatínkové nám rozdělali oheň a opékali jsme vuřty. Odpoledne se vydařilo, děkujeme rodičům za hojnou účast a těšíme se na další společná setkání.

                                                                   Učitelky 1. tříd a PT

více zde

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com