Homepage

Základní údaje

Účel a předmět činnosti:
Základní škola uskutečňuje základní vzdělání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Typ školy: úplná ZŠ
Součásti školy: školní družina, školní jídelna a školní klub.
IČO: 49888579
IZO ZŠ: 102 065 373
IZO ŠD: 116 100 419
IZO ŠJ: 102 641 056

Sídlo:
ul. T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov - hlavní budova a ředitelství (tel. 412 386 395)
ul. Žižkova 722, 407 77 Šluknov - první stupeň a školní družina (tel. 412 386 406)
ul. Zahradní 1080, 407 77 Šluknov - školní jídelna (tel. 412 386 332)

Zřizovatel:
Město Šluknov
se sídlem náměstí Míru 1
407 77 Šluknov
IČO: 261 688

Ředitel školy: Mgr. Eva Hertlová (tel. 731495477)
Zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Lenka Líbalová (tel. 731495478)
Zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Renata Sochorová (tel. 736633581)

Školská rada: http://sonna.com.ua/catalog/detskoe-postelnoe-bele
Činnost školské rady vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb. (její činnost se řídí schváleným statutem a jednacím řádem).
 
předseda - Tomáš Luft
členové - Viola Kindermannová, Miloslav Šulc

Eva Baboráková, Jana Kociánová, Silvie Slavíková

Gabriela Krebsová, Lenka Líbalová, Renata Sochorová

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com